XXXII Ogólnopolskie Seminarium pt. "Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych"

XXXII Ogólnopolskie Seminarium pt. "Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych"

23 czerwca 2018 r. odbyło się XXXII Ogólnopolskie Seminarium pt. "Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych" pod patronatem Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie.

Porządek obrad:              

 

  1. Otwarcie XXXII Ogólnopolskiego seminarium.
  2. Rozpoczęcie Seminarium zgodnie z programem.
  3. Prezentacja wyników badań i dyskusja.
  4. Podsumowanie wyników badań.
  5. Zakończenie XXXII Ogólnopolskiego Seminarium.