Biblioteka

  Bogate zbiory dla studentów


Biblioteka oddaje do dyspozycji Studentów bogate zbiory z obszarów, wspomagających kształcenie na kierunkach znajdujących się w ofercie Uczelni. W ramach systemu biblioteczno-informacyjnego studenci mają internetowy dostęp do katalogu bibliotecznego SMIS. W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki mogą korzystać z najważniejszych zasobów i dokonań światowej nauki, w tym z elektronicznych baz danych firmy EBSCO Publishing (m.in. z bazy Medline i Health Source).

Studenci mogą korzystać ze zbiorów również na miejscu w czytelni do pracy cichej oraz w czytelni multimedialnej. Czytelnie są wyposażone w stanowiska komputerowe z bezpośrednim dostępem do Internetu oraz stanowiska komputerowe z dostępem do katalogów bibliotecznych.

W bibliotece Uczelnianej można również korzystać z zasobów udostępnionych przez dr hab. med. prof. MWS Marka Stępniewskiego.