Biblioteka Online

  Dostęp do zasobów bibliotecznych online


EBSCO Bazy danych

 http://search.ebscohost.com

 

Zapraszamy studentów do korzystania z platformy EBSCO Publishing w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bazy EBSCO zapewniają dostęp do danych zgromadzonych w największym na świecie konsorcjum informacyjnym, obejmują publikacje 79 000 wydawców, w tym specjalistyczne, naukowe i komercyjne czasopisma pełnotekstowe. Nowoczesny, intuicyjny aparat wyszukiwawczy, pozwala na szybkie i efektywne wyszukiwanie pożądanej informacji w tysiącach tytułów czasopism.

 

Pakiet podstawowy EBSCO tworzy 12 baz danych ( pełnotekstowych i bibliograficznych), w ramach których udostępnianych jest ponad 13 000 czasopism pełnotekstowych). 

Bazy danych:

 • Academic Search Complete – baza wielodziedzinowa obejmująca m.in.: nauki humanistyczne, medyczne, biomedyczne, społeczne, techniczne i ścisłe
 • Agricola – nauki rolnicze i przyrodnicze
 • Business Source Complete – ekonomia, przedsiębiorczość, księgowość, finanse, zarządzanie
 • ERIC (Educational Resource Information Center) – wychowanie, edukacja, szkolnictwo
 • GreenFILE – wpływ człowieka na środowisko
 • Health Source – Consumer Edition – medycyna ogólna i sportowa, nauki o żywności i żywieniu, ochrona zdrowia, opieka nad dziećmi
 • Health Source: Nursing/Academic Edition – dyscypliny medyczne, w szczególności pielęgniarstwo i ochrona zdrowia
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, zarządzenie informacją
 • MasterFILE Premier – biznes, edukacja, zdrowie, nauki ścisłe w ogólności
 • MEDLINE – nauki medyczne i biomedyczne,
 • Newspaper Source – teksty artykułów z prasy, głównie amerykańskiej oraz pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych
 • Regional Business News – zagadnienia ekonomiczno-gospodarcze dot. USA

Z baz danych EBSCO można korzystać z komputerów znajdujących się na terenie kampusu.

 

     Bazy ogólnodostępne

NUKAT  umożliwia lokalizację książek i czasopism w konkretnej bibliotece.

BioMed Central : The Open Access Publisher to baza czasopism medycznych (anestezjologia, dermatologia, neurologia, pielęgniarstwo, pediatria, zdrowie publiczne, itp).

PubMed  zapewnia dostęp do danych bibliograficznych i abstraktów publikacji z zakresu nauk biomedycznych, zgromadzonych w bazach MEDLINE, OLDMEDLINE, PubMed Central.

ARIANTA Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
zawiera opisy bibliograficzne polskich czasopism elektronicznych, zarówno pełnotekstowych jak i tych, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści, abstrakty.

Bazy Biblioteki Narodowej umożliwiają wyszukiwanie książek, artykułów z czasopism, dokumentów kartograficznych, dźwiękowych i elektronicznych wydanych w Polsce oraz książek i czasopism zagranicznych znajdujących się w wybranych polskich bibliotekach.

Free Medical Journals to kolekcja najważniejszych anglojęzycznych czasopism medycznych dostępnych bezpłatnie.

COM - Internet Scientific Publications to pełnotekstowa baza z czasopismami medycznymi.

Bazy Biblioteki Instytutu Turystyki  udostępnia bazy: Nowości; Artykuły z branżowych i naukowych czasopism o tematyce turystycznej; Książki; Prace naukowo badawcze, ekspertyzy, raporty wykonane w Instytucie Turystyki.