Edukacja zdrowotna z elementami profilaktyki żywieniowej

  Studia podyplomowe - Edukacja zdrowotna z elementami profilaktyki żywieniowej


EDUKACJA ZDROWOTNA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI ŻYWIENIOWEJ

(studia podyplomowe)

 

 

 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w formie sobotnio – niedzielnych zjazdów (co 2 , 3 tygodnie)

 

Studia zaadresowane są do:

 

- do nauczycieli: nauczania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, przyrody, wychowania fizycznego, wychowawców i wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą wiedzą o edukacji zdrowotnej oraz zagadnieniami związanymi z prawidłowym odżywianiem.

 

Główny cel studiów:

 

Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na tematy dotyczące promocji zdrowia i dietetyki, które znalazły się w nowej podstawie programowej Ministra Edukacji Narodowej (Dz.u. z 2014 r poz. 803).

 
 

Studia podyplomowe „Edukacja zdrowotna z elementami profilaktyki żywieniowej”   stanowią ofertę dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, aby w przyszłości wybierali właściwy styl odżywiania się i aktywności fizycznej. W programie studiów „Edukacja zdrowotna z elementami profilaktyki żywieniowej” znajdą się m.in. zagadnienia związane z anatomią człowieka, fizjologią, oddziaływaniem wysiłku fizycznego na organizm ludzki, wpływem substancji psychoaktywnych na człowieka, edukacją żywieniową i dietetyką, w tym z dietoprofilaktyką we współczesnym świecie i dietami alternatywnymi.

 

Przedmioty:

 

 • Wybrane zagadnienia z anatomii człowieka
 • Wybrane zagadnienia z fizjologii człowieka
 • Podstawy nauki o żywieniu
 • Promocja zdrowia elementami higieny
 • Organizacja zajęć sportowych i rekreacji dla dzieci
 • Edukacja i profilaktyka żywieniowa dzieci i młodzieży
 • Zasady żywienia dzieci i młodzieży
 • Psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania
 • Psychoaktywne substancje we współczesnym świecie
 • Diety alternatywne
 • Alergeny w żywności
 • Prawne aspekty znakowania żywności

 

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego  oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Absolwenci otrzymują:

 

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Edukacja zdrowotna z elementami profilaktyki żywieniowej
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

 

Zapisz się online

 

Kontakt:

 

Dział Rekrutacji i Marketingu

ul. Kapitana Andrzeja Potebni 7, 30-537 Kraków

tel: (12) 426 26 10, 888-019-618

e-mail: rekrutacja@dietl.edu.pl