Kierunek Pedagogika

  Studiuj w Dietlu na kierunku Pedagogika


DLACZEGO PEDAGOGIKA?

Być pedagogiem to umieć wspierać człowieka w stawaniu się i byciu człowiekiem, to ciągle nowe wyzwania, realizacja pasji, ale i swego rodzaju misji. Warto studiować pedagogikę, ponieważ są to studia, które pomagają rozwijać naszą osobowość. Umiejętność wychowywania, kształtowania i rozwijania człowieka, nawiązywania i wzbogacania kontaktów międzyludzkich wymusza na nas bycie aktywnym i twórczym, rozwija nas.

Ale studiowanie pedagogiki ma też wymiar czysto praktyczny. Działalność pedagogiczna jest tym obszarem, który jest ponadczasowy i na który jest zawsze zapotrzebowanie. Nie ma zagrożenia, że przestaniemy uczyć i wychowywać kolejne pokolenia młodych ludzi. Studiowanie pedagogiki daje zatem poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Pedagogika przygotowuje do prowadzenia profesjonalnego procesu nauczania i wychowania człowieka od przedszkola, przez okres wczesnoszkolny, szkołę podstawową i gimnazjalną po szkołę ponadgimnazjalną. To jeden z najważniejszych obszarów kształtowania i uczenia młodych pokoleń obejmujący proces zdobywania najważniejszych umiejętności, wiedzy oraz poznawania i rozumienia świata, kształtowania charakteru.

 

PROGRAM KASZTAŁCENIA

Studia pedagogiczne obejmują wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, najnowszych technologii komunikacyjnych, sztuki i kreatywności. Kształcenie na tym kierunku ma silny aspekt praktyczny, co pozwala lepiej przygotować przyszłych absolwentów do wkroczenia na rynek pracy.

Przekazujemy wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu zjawisk edukacyjnych, kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Uczymy bogatego instrumentarium metodycznego, zasad komunikacji (począwszy od komunikacji społecznej przez negocjacje i mediacje), nowoczesnych metod nauczania, pracy z dzieckiem, sztuki motywowania, projektowania planów edukacyjnych, pomiaru osiągnięć ucznia, kierowania procesem uczenia się osób w rożnym wieku, właściwego diagnozowania problemów opiekuńczo-wychowawczych, środowiska wychowawczego, analizowania nietypowych zjawisk społecznych oraz przeciwdziałania zjawiskom patologii.

 

Rekrutacja online