Konferencje

  


2016

XXX Ogólnopolskie Seminarium pt. „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”

Termin: 25.06.2015 r. (sobota), o godz. 9.00
Miejsce: Os. Kościuszkowskie 2a w Krakowie

Zgłoszenie udziału oraz propozycje tematu posteru (na sesję posterową) wraz z wydrukiem streszczenia oraz na płytce CD proszę przesyłać do dnia 30.03.2016 r. na adres:

Prof. Dr hab. Henryk Lach
Małopolska Wyższa Szkoła
im. Józefa Dietla w Krakowie
Os. Kościuszkowskie 2a
31-858 Kraków

Wpisowe:
- pracownicy 150 PLN
- studenci 50 PLN

Numer konta (PLN): 
84 1060 0076 0000 3210 0014 4465

 

2015

 

XXIX Ogólnopolskie Seminarium pt. „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”

Termin: 20.06.2015 r. (sobota), o godz. 9.00
Miejsce: Aula, Rynek Główny 34 w Krakowie Zgłoszenie udziału oraz propozycje tematu posteru (na sesję posterową) wraz z wydrukiem streszczenia oraz na płytce CD proszę przesyłać do dnia 15.04.2015 r. na adres:

Prof. Dr hab. Henryk Lach
Małopolska Wyższa Szkoła
im. Józefa Dietla w Krakowie
Rynek Główny 34
31-010 Kraków

Wpisowe:
- pracownicy 100 PLN
- studenci 50 PLN

Numer konta (PLN): 
84 1060 0076 0000 3210 0014 4465


2013

XXVII Ogólnopolskie Seminarium pt. „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”

Termin: 14 września 2013 o godz. 9.00
Miejsce: Aula przy ul. Wincentego Pola 4 w Krakowie

XXII Międzynarodowe Sympozjum pt. „MOLECULAR AND PHYSSIOLOGICAL ASPECTS OF REGULATORY PROCESSES OF THE ORGANISM”

Termin: 14-15 czerwca 2013 roku pod patronatem Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie.

W Sympozjum udział biorą polscy i zagraniczni goście, którzy wygłaszają referaty oraz prowadzą dyskusje na ich temat. Konferencja co roku gromadzi bardzo duże grono wybitnych naukowców z kraju i z zagranicy. Przewodniczył jej będzie prof. dr hab. Henryk Lach, Rektor MWS. 

2012

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Otyłość i jej oblicza”

Termin: 27 października 2012 r.
Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Konferencja organizowana przez Nutri Center – Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz przy współpracy Katedry Dietetyki Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie. W konferencji udział biorą m. in. studenci prowadzący prace badawcze oraz słuchacze studiów doktoranckich.

XXVI Ogólnopolskie Seminarium pt. "Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”

Termin: 22 września 2012 r.

Organizatorem jest Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie. Sympozjum rozpoczął prof. dr hab. Henryk Lach, JM Rektor, który przywitał członków Patronatu i komitetu Honorowego Seminarium oraz nauczycieli akademickich, pracowników administracji a także studentów.

"Sądecczyzna w literaturze polskiej, historiografii i mediach. W 720 rocznicę lokacji miasta Nowego Sącza"

Termin: 18-19 czerwca 2012 r.
Miejsce: Nowy Sącz

Konferencja organizowana przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej MWS im. Józefa Dietla w Krakowie, pod patronatem prof. dr hab. Bolesława Farona. .

II Konferencja Medyczne Aspekty Kosmetologii

Termin: 1 czerwca 2012 r.
Miejsce: Główna siedziba Małopolskiej Wyższej Szkoły przy ul. W. Pola 4. 

Organizatorem Konferencji była Katedra Kosmetyki Profilaktycznej i Leczniczej, pod kierownictwem prof. dr hab. Henryka Marony. W konferencji wzięło udział bardzo wiele firm kosmetycznych, farmaceutycznych, pracowników salonów kosmetycznych, lekarzy, pracowników instytucji naukowo-badawczych oraz uczelni wyższych, jak i studentów, absolwentów kierunku Kosmetologia.

„MOLECULAR AND PHYSSIOLOGICAL ASPECTS OF REGULATORY PROCESSES OF THE ORGANISM”

Termin: 14-15 czerwca 
Miejsce: Aula im. M. Kopernika przy ul. W. Pola 4.

Sympozjum organizowane co roku w czerwcu, skupiające ogrom zainteresowanych z kraju i z zagranicy. Uczestnicy mogą skorzystać z możliwości zaprezentowania wyników swoich badań w formie referatu oraz posteru naukowego. Po zakończeniu Konferencji możliwy jest zakup tomu z opracowaniami prezentowanymi podczas II Konferencji.

III Konferencja Naukowo – Szkoleniowa – „Problemy Żywieniowe Dzieci – Spojrzenie Lekarza i Dietetyka”

Termin: 24 marca 2012 r.,

Organizowana przez Nutri Center przy udziale Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie. Kierownictwo naukowe objął prof. dr hab. Krzysztof Fyderek kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Polsko-Amerykański Instytutu Pediatrii UJ CM. W konferencji zaplanowano dwie sesje dotyczące problemów żywieniowych dziecka chorego i zdrowego.

 

2011

II Konferencja Naukowa „Otyłość – Problem Interdyscyplinarny”

Termin: 15 października 2011 r.
Miejsce: Sala Widowiskowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie.

Konferencja skoncentrowana wokół trzech kluczowych obszarów problemu otyłości: etiopatogenezy, metod leczenia otyłości oraz roli dietetyka w leczeniu otyłości. W trakcie warsztatów poruszono praktyczne kwestie dotyczące układania diet oraz sposobu unikania efektu jo-jo. Do wygłoszenia prelekcji zaproszono reprezentantów znaczących instytucji naukowych zajmujących się badaniami dotyczącymi otyłości ale również praktyków lekarzy, dietetyków którzy dzielili się swoimi doświadczeniami. Do współpracy zaproszono również Polskie Towarzystwo Dietetyki.

XXV Ogólnopolskie Seminarium pt.„Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”

Termin: 10 września 2011 r.

Ogólnopolska Sesja Naukowa pt. Prasa sądecka od zarania do dziś (1891-2011)

Termin: 16-17 czerwca 2011 r.
Miejsce: Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu

W 120. rocznicę wydania w Nowym Sączu pierwszego czasopisma. Współorganizatorami byli: Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Civitas Christiana w Nowym Sączu. Konferencja odbyła się pod afiliacją MWS im. Józefa Dietla w Krakowie.

„Wykluczenie społeczne – problem współczesności”

Seminarium zorganizowane przez Katedrę Nauk o Wychowaniu Wydziału Komunikacji Społecznej i Informatyki Stosowanej MWS im. Jozefa Dietla w Krakowie. Seminarium adresowane do pracowników naukowo – dydaktycznych, interesujących się problematyką wykluczenia społecznego, pracowników MOPS, przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów. Tematyka Seminarium: społeczne rozumienia kategorii wykluczenia społecznego, powody wykluczenia społecznego w Polsce, rozmiary zjawiska wykluczenia społecznego w Polsce i na świecie, grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, metodyka pracy z osobami, grupami i środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, problemy diagnozy zjawiska wykluczenia społecznego, formy pomocy dla wykluczonych.

Konferencja Szkoleniowa – Suplementy Diety- Korzyści i Zagrożenia

Termin: 2 kwietnia 2011 r.
Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury. 

Organizowana przez Nutri Center, przy współpracy MWS im. Józefa Dietla w Krakowie.

Konferencja Naukowa Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie
i Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie.

Termin: 18 stycznia 2011 r.

 

2010

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokół Władysława Orkana: aspekty literackie, kulturowe i medialne”

Termin: 10-12 maj 2010 r. 
Miejsce: Kraków - Koninki 

​Zorganizowana przez Małopolską Wyższą Szkołę im. Józefa Dietla w Krakowie w 135. rocznicę urodzin i 80. śmierci pisarza i publicysty. 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość Życia – aspekty turystyczne i rekreacyjne”

Termin: 15 maja 2010 r. 
Miejsce: Aula Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Józefa Dietla w Krakowie.

Konferencja organizowana przez Małopolską Wyższą Szkołę Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie oraz Małopolską Organizację Turystyczną przy wsparciu Biura Marketingu Turystycznego Miasta - Urząd Miasta Krakowa. Patronat honorowy objął Prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.