Opłaty - studia licencjackie i magisterskie

  Obowiązujące opłaty za studia


Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 trwa!
Rozpocznij studia w Małopolskiej Wyższej Szkole im. J. Dietla w Krakowie.
Zapisz się już dziś!

 

 

 

  • W roku akademickim 2018/2019 obowiązują poniżej zamieszczone opłaty za naukę.
  • Czesne może być wnoszone w ratach miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo za cały rok z góry.
  • W przypadku wpłaty za cały semestr/rok studiów z góry, Studentowi przysługuje bonifikata.
  • Informujemy, że Uczelnia nie pobiera opłat z tytułu różnic programowych.
  • Studenci przenoszący się z innej uczelni do MWS im. J. Dietla w Krakowie zwolnieni są także z obowiązku wnoszenia opłaty wpisowego.


 

Opłata wpisowego na rok akademicki 2018/2019 - 300,00 zł

 

Dane do przelewu:

 

Nazwa odbiorcy: Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie

ul. Kapitana Andrzeja Potebni 7, 30-537 Kraków

Numer rachunku: 55 2490 0005 0000 4530 3903 4026

 

 
Kierunek studiówWysokość raty czesnego
w 2018/2019
- 5 rat na semestr
Wysokość czesnego za semestr studiów
w roku akademickim 2018/2019
Wysokość czesnego za semestr studiów
w 2018/2019 przy jednorazowej opłacie
za cały semestr z góry1
1 2 3 4
Kosmetologia      
stacjonarne 520 zł 2600 zł 2500 zł
niestacjonarne 520 zł 2600 zł 2500 zł
Kosmetologia II st.      
stacjonarne 660 zł 3300 zł 3200 zł
niestacjonarne 660 zł 3300 zł 3200 zł
Dietetyka      
stacjonarne 440 zł 2200 zł 2100 zł
niestacjonarne 440 zł 2200 zł 2100 zł
       
       
       

 

1Jednorazową opłatę za cały semestr z góry należy wnieść najpóźniej do dnia 05.10.2018 roku za semestr zimowy i do 05.03.2019 roku za semestr letni.