Opłaty - studia podyplomowe

  Opłaty za studia podyplomowe


 Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa!
Rozpocznij studia w Małopolskiej Wyższej Szkole im. J. Dietla w Krakowie.
Zapisz się już dziś!

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

  • W roku akademickim 2017/2018 obowiązują poniżej zamieszczone opłaty za studia podyplomowe (opłata wpisowego i opłaty czesnego).
  • Opłaty czesnego  mogą być wnoszone w ratach miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo za cały rok.
  • W przypadku dokonania wpłaty za semestr/rok studiów z góry przysługuje bonifikata.


Opłata wpisowego 200,00  zł

Opłata wpisowego dla absolwentów MWS im. J. Dietla - 0 zł

 

 

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie

Numer rachunku: 10 1030 0019 0109 8503 0014 0937

 

 STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU DIETETYKI ORAZ KOSMETOLOGII:Kierunek studiówWysokość raty czesnego
w 2017/2018
- 5 rat na semestr
Wysokość czesnego za semestr studiów w 2017/2018 (jednorazowa wplata za cały semestr z góry)Wysokość czesnego za rok studiów w 2017/2018 (jednorazowa wplata za cały rok z góry)
PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI NEUROBIOLOGII 490,00 zł 2350,00 zł (bonifikata 100,00 zł) 4700,00 zł (bonifikata 200,00 zł)
EDUKACJA ZDROWOTNA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI ŻYWIENIOWEJ 490,00 zł 2350,00 zł (bonifikata 100,00 zł) 4700,00 zł (bonifikata 200,00 zł)
NOWOCZESNA KOSMETOLOGIA W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ 700,00 zł 3400,00 zł (bonifikata 100,00 zł) 6800,00 zł (bonifikata 200,00 zł)
ROLNICTWO I AGROBIZNES     3900,00 zł

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI:

 

Kierunek studiówWysokość raty czesnego
w 2017/2018
- 5 rat na semestr
Wysokość czesnego za semestr studiów w 2017/2018 (jednorazowa wplata za cały semestr z góry)Wysokość czesnego za studia (III semestry) w 2017/2018 (jednorazowa wplata za całe studia z góry)
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 220,00 zł 1000,00 zł (uwzględniona bonifikata 100,00 zł) 2950,00 zł (uwzględniona bonifikata 350,00 zł)
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 220,00 zł 1000,00 zł (uwzględniona bonifikata 100,00 zł) 2950,00 zł (uwzględniona bonifikata 350,00 zł)
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ 220,00 zł 1000,00 zł (uwzględniona bonifikata 100,00 zł) 2950,00 zł (uwzględniona bonifikata 350,00 zł)
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH 220,00 zł 1000,00 zł (uwzględniona bonifikata 100,00 zł) 2950,00 zł (uwzględniona bonifikata 350,00 zł)Kierunek studiówWysokość raty czesnego
w 2017/2018
- 5 rat na semestr
Wysokość czesnego za semestr studiów w 2017/2018 (jednorazowa wplata za cały semestr z góry)Wysokość czesnego za rok studiów w 2017/2018 (jednorazowa wplata za cały rok z góry)
Techniki informatyczne z elementami programowania dla nauczycieli     5600,00 zł