Opłaty - studia podyplomowe

  Opłaty za studia podyplomowe


 Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 trwa!
Rozpocznij studia w Małopolskiej Wyższej Szkole im. J. Dietla w Krakowie.
Zapisz się już dziś!

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

  • W roku akademickim 2018/2019 obowiązują poniżej zamieszczone opłaty za studia podyplomowe (opłata wpisowego i opłaty czesnego).
  • Opłaty czesnego  mogą być wnoszone w ratach miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo za cały rok.
  • W przypadku dokonania wpłaty za semestr/rok studiów z góry przysługuje bonifikata.


Opłata wpisowego 200,00  zł

Opłata wpisowego dla absolwentów MWS im. J. Dietla - 0 zł

 

 

Dane do przelewu:

 

Nazwa odbiorcy: Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie

ul. Kapitana Andrzeja Potebni 7, 30-537 Kraków

Numer rachunku: 55 2490 0005 0000 4530 3903 4026

 

 

 STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU DIETETYKI ORAZ KOSMETOLOGII:



Kierunek studiówWysokość raty czesnego
w 2018/2019
- 5 rat na semestr
Wysokość czesnego za semestr studiów w 2018/2019 (jednorazowa wplata za cały semestr z góry)Wysokość czesnego za rok studiów w 2018/2019 (jednorazowa wplata za cały rok z góry)
PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI NEUROBIOLOGII 490,00 zł 2350,00 zł (bonifikata 100,00 zł) 4700,00 zł (bonifikata 200,00 zł)
EDUKACJA ZDROWOTNA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI ŻYWIENIOWEJ 490,00 zł 2350,00 zł (bonifikata 100,00 zł) 4700,00 zł (bonifikata 200,00 zł)
NOWOCZESNA KOSMETOLOGIA W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ 700,00 zł 3400,00 zł (bonifikata 100,00 zł) 6800,00 zł (bonifikata 200,00 zł)
ROLNICTWO I AGROBIZNES     3900,00 zł

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI:

 

Kierunek studiówWysokość raty czesnego
w 2018/2019
- 5 rat na semestr
Wysokość czesnego za semestr studiów w 2018/2019 (jednorazowa wplata za cały semestr z góry)Wysokość czesnego za studia (III semestry) w 2018/2019 (jednorazowa wplata za całe studia z góry)
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 220,00 zł 1000,00 zł (uwzględniona bonifikata 100,00 zł) 2950,00 zł (uwzględniona bonifikata 350,00 zł)
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 220,00 zł 1000,00 zł (uwzględniona bonifikata 100,00 zł) 2950,00 zł (uwzględniona bonifikata 350,00 zł)
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ 220,00 zł 1000,00 zł (uwzględniona bonifikata 100,00 zł) 2950,00 zł (uwzględniona bonifikata 350,00 zł)
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH 220,00 zł 1000,00 zł (uwzględniona bonifikata 100,00 zł) 2950,00 zł (uwzględniona bonifikata 350,00 zł)



Kierunek studiówWysokość raty czesnego
w 2018/2019
- 5 rat na semestr
Wysokość czesnego za semestr studiów w 2018/2019 (jednorazowa wplata za cały semestr z góry)Wysokość czesnego za rok studiów w 2018/2019 (jednorazowa wplata za cały rok z góry)
Techniki informatyczne z elementami programowania dla nauczycieli     5600,00 zł