Praktyki

  Istotnym elementem nauki w Uczelni Dietla są zajęcia praktyczne.


Najważniejszym założeniem przy budowaniu programu było zapewnienie studentom od początku studiów kontaktu z wiedzą praktyczną, która pomoże im nabyć konkretne umiejętności i jednocześnie dobrze przygotuje do szybkiego podjęcia pracy lub założenie i prowadzenie własnej firmy.

Uczelnia oferuje studentom jedyne w Polsce warunki praktycznego przygotowania biznesowego, zachęca do odważnych poszukiwań, podejmowania wyzwań. Bazując na dynamicznej, doświadczonej i twórczej kadrze profesjonalistów - praktyków, nowoczesnych technikach nauczania oraz żywym kontakcie z branżą oraz dzięki partnerskiej współpracy z wiodącymi firmami z Polski i Europy, studia w Uczelni Dietla dają szansę na zdobycie różnorodnego doświadczenia, kontaktów z branżą.

Praktyki przewidziane podczas studiów stanowią dopełnienie praktycznej strony kształcenia w Uczelni Dietla. Ich celem jest jak najlepsze przygotowanie absolwenta do przyszłej pracy zawodowej, pozyskanie doświadczeń w najlepszych firmach, ugruntowanie wiedzy pozwalającej swobodnie poruszać się w branży.

Studentów wszystkich kierunków uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poradnikiem dot. realizacji praktyk. Stosowanie się do tych przepisów pozwoli na uniknięcie nieporozumień i szybkie załatwienie formalności.

Szczegółowe informacje na temat praktyk - poradnik realizacji praktyk, regulamin studenckich praktyk zawodowych, przykładowe formularze próśb o przyjęcie na praktyki znajdują się w Biurze Obslugi Studenta.