Profil Absolwenta - dietetyka

  


Absolwenci dietetyki to specjaliści z zakresu dietetyki, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Potrafią pomóc osobom cierpiącym z powodu skutków nieprawidłowego odżywiania, a także tym, których dieta z różnych przyczyn zdrowotnych wymaga ścisłej kontroli i stałej optymalizacji. Absolwenci posiadają umiejętność przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia otyłości oraz niedożywienia.

Zdobyta podczas studiów wiedza i praktyka pozwala im znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego – restauracjach, stołówkach pracowniczych, przedszkolach, stołówkach szkolnych,
 • gabinetach dietetycznych oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności,
 • zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych, klubach fitness i siłowniach,
 • salonach kosmetycznych, SPA,
 • placówkach turystycznych,
 • w szkolnictwie po ukończeniu kursu pedagogicznego,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.

 

Rekrutacja online