Program Kształcenia - Dietetyka

  


Przekazujemy wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz organizacji żywienia w ujęciu indywidualnym i zbiorowym. Uczymy zasad przygotowywania potraw dietetycznych, różnicowania diet i ich właściwego doboru oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych, w tym m.in:

- planowania racjonalnego żywienia dla osób zdrowych oraz dla różnych grup pacjentów,

- planowania, określania zasad doboru produktów spożywczych i weryfikowania jadłospisów indywidualnych oraz różnych grup ludności,

- planowania i przygotowywania diet oraz potraw wchodzących w ich skład,

- korzystania z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komunikowaniu się z pacjentami,

- profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych,

- oceny i kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania,

- oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,

- oceny i analizy zależności pomiędzy psychologią i odżywianiem się, wpływu czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem,

- określania roli składników pokarmowych w organizmie człowieka, wpływu składników nieodżywczych oraz szkodliwych na organizm, stosowania norm zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze.

Wprowadzając do programu przedmioty z zakresu organizacji i zarządzania, prawa i ekonomii, przygotowujemy przyszłych absolwentów również do otworzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dietetycznych (gabinety, zakłady gastronomiczne).

 

Rekrutacja online