Psychodietetyka z elementami neurobiologii

  Studia podyplomowe - Psychodietetyka z elementami neurobiologii


PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI NEUROBIOLOGII

(studia podyplomowe)

 

 

 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w formie sobotnio – niedzielnych zjazdów (co 2 , 3 tygodnie)

 

Studia zaadresowane są do:

 

Osób szczególnie zainteresowanych aspektami psychodietetyki we współpracy z pacjentem, a w szczególności do: dietetyków, technologów żywności, psychologów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów

 

Główny cel studiów:

 

Celem studiów jest przekazanie najnowocześniejszej wiedzy na temat psychologicznych i neurobiologicznych uwarunkowań zaburzeń występujących w odżywianiu człowieka. Słuchacze poznają również teoretyczne i praktyczne aspekty wspomagania psychologicznego pacjentów pragnących zmienić swoje nawyki żywieniowe

 
 

Studia podyplomowe: W programie studiów „Psychodietetyka z elementami neurobiologii” znajdą się zagadnienia obejmujące m.in.: dietetykę i edukację żywieniową, psychologiczne uwarunkowania oceny zaburzeń odżywiania oraz nieprawidłowych nawyków żywieniowych, neurobiologiczne aspekty zachowań pokarmowych człowieka, praktyczne aspekty terapii zaburzeń odżywiania, elementy Diet coachingu, a także wpływu substancji psychoaktywnych na psychikę człowieka. W programie znajdą się także elementy znaczenia i praktycznego zastosowania aktywności fizycznej jako czynnika wspomagającego pacjenta.

 

Przedmioty:

 •  Wybrane aspekty nauki o żywieniu człowieka
 • Wybrane zagadnienia fizjologii żywienia człowieka
 • Psychologia
 • Psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania
 • Zasady Diet coachingu
 • Psychologia kliniczna
 • Psychoaktywne substancje we współczesnym świecie
 • Diety alternatywne
 • Diet coaching
 • Praktyczne aspekty terapii zaburzeń odżywiania
 • Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii żywieniowej

 

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego  oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Absolwenci otrzymują:

 

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Psychodietetyka z elementami neurobiologii
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

 

Zapisz się online

 

Kontakt:

 

Dział Rekrutacji i Marketingu

ul. Kapitana Andrzeja Potebni 7, 30-537 Kraków

tel: (12) 426 26 10, 888-019-618

e-mail: rekrutacja@dietl.edu.pl