Specjalność - Sztuka Kulinarna

  Sztuka Kulinarna


Sztuka Kulinarna to propozycja ciekawych i nowatorskich studiów pierwszego stopnia w zupełnie nowym ujęciu. Program został przygotowany przez najlepszych fachowców i praktyków - znanych i cenionych szefów kuchni, znających zaganienia związane ze sztuką kulinarną w najbardziej dziś na rynku pożądany sposób oraz specjalistów w zakresie dietetyki.
Program studiów sztuki kulinarnej łączy wiedzę z zakresu dietetyki z wiedzą z zakresu nowoczesnych technik kulinarnych, znajomość produktów i trendów z rzeczywistą wiedzą na temat zasad rynku. Są to jedyne w Polsce studia, ktore w oryginalny i przemyślany sposób łącząc dwa obszary wiedzy dają absolwentom doskonałe przygotowanie w obszarze tak bardzo aktualnie pożądanym na rynku - dietetyki oraz w zakresie technik kulinarnych, pozyskiwania surowców, kultury stołu, wielokulturowości w aspekcie potraw i sposobów ich przygotowywania, obyczajów związanych z kuchnią, ale też historii polskiej kuchni, jak również rynkowego podejścia do zawodu kucharza dającego pełne przygotowanie do racjonalnego prowadzenia własnego biznesu związanego z szeroko rozumianymi kulinariami i gastronomią.
Studia trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Ogromna przewaga zajęć praktycznych, prowadzonych nie tylko w pracowniach Uczelni, ale również w plenerze oraz we współpracujących z Uczelnią restauracjach pod okiem najlepszych szefów kuchni i restauratorów, to doskonałe przygotowanie do podjęcia samodzielnych wyzwań w obszrze sztuki kulinarnej oraz gwarancja ciekawej pracy w prestiżowych restauracjach w Polsce i na świecie - Uczelnia nawiązała wiloobszarową współpracę z przedstawicielami świata kulinarnego nie tylko w Polsce, ale również w Europie, jak również z armatorami, gwarantującymi najlepszą przygodę kulinarną na statkach pływających po całym świecie.

 

Profil Absolwenta

 Absolwent sztuki kulinarnej posiada interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzę z zakresu nauk chemicznych, biologicznych, technologii produkcji i oceny jakości żywności oraz ekologii i ochrony środowiska.
Absolwent posiada także wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji produkcji, utrwalania, przechowalnictwa, dystrybucji i marketingu produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dobrze posługuje się technikami komputerowymi.
Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu technik i technologii kulinarnych. Posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w obszarze projektowania i komponowania dań i potraw w oparciu o podstawowe kanony dietetyki i zasady racjonalnego odżywiania. Ma wiedzę z zakresu historii i obyczajowości związanych z kulturą stołu, pochodzenia produktów kulinarnych i możliwości ich wykorzystania. Jest przygotowany  do podejmowania decyzji i twórczego rozwiązywania problemów związanych z przetwórstwem, magazynowaniem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem żywności.
Absolwent jest przygotowany do pracy jako szef kuchni, menedżer restauracji, dziennikarz kulinarny, fachowiec pracujący we wszystkich sektorach szeroko rozumianego przemysłu gastronomicznego i administracji, profesjonalista potrafiący łączyć praktyczne umiejętności i kreatywność z wiedzą z zakresu nowoczesnych technik kulinarnych, znajomości produktów i trendów oraz z rzeczywistą znajomością zasad rynku. Rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

 

Pracownia kulinarna

Studenci Sztuki Kulinarnej mają do dyspozycji pracownię kulinarną w pełni przystosowaną do prowadzenia warsztatów kulinarnych w realnych warunkach. Nowoczesna przestrzeń i doskonałe wyposażenie w profesjonalne sprzęty gastronomiczne gwarantują najwyższą jakość prowadzonych zajęć.
Uczestnicy zajęć w pracowni kulinarnej poznają tajniki sztuki kulinarnej, nabywają umiejętności przygotowywania różnych potraw, gotują, pieką ciasta, przygotowują dania, a wszystko to z dbałością o zdrowie i estetykę dań.
Zajęcia w pracowni obejmują naukę prawdziwej sztuki kulinarnej czyli idealnego doboru i łączenia składników, sposobu podania potraw, ale też umiejętność dokonywania zakupów, zasad zdrowego odżywiania.

 

Rekrutacja online