Specjalności - dietetyka

  


PSYCHODIETETYKA

Większość problemów związanych z zaburzeniami w odżywianiu człowieka i wynikających stąd chorób dietozależnych (m.in. otyłość, anoreksja, bulimia, cukrzyca, miażdżyca, niedokrwienne choroby serca) to efekt zależności nie tylko genetycznych, ale również silnych związków między psychologią, socjologią i dietetyką. Wiedza zdobyta podczas studiów na specjalizacji psychodietetyka pozwala wykształcić specjalistów, którzy w profesjonalny sposób są w stanie określić przyczyny i mechanizmy pojawiających się u pacjentów schorzeń związanych ze złymi nawykami żywieniowymi, opracować odpowiednie programy wspomagające pacjenta w ich zmianie oraz redukcji zbędnych kilogramów poprzez odpowiednią motywację i wsparcie.

Rynek pracy dla specjalistów w zakresie psychodietetyki stwarza ogromne możliwości znalezienia ciekawego zatrudnienia. Psychodietetycy to specjaliści poszukiwani przez specjalistyczne gabinety i przychodnie, kluby fitness i siłownie, ośrodki wypoczynkowe i SPA, gabinety lekarskie w szkołach, które coraz częściej borykają się z problemami nadwagi wśród dzieci i młodzieży, instytucje zajmujące się działalnością edukacyjną propagującą zdrowy styl życia i odżywiania, ośrodki terapeutyczne dla ludzi otyłych. To również ogromne możliwości otworzenia własnej działalności.


Czego uczymy na psychodietetyce:

  • Umiejętnego prowadzenia wywiadu z pacjentem, pozwalającego w precyzyjny sposób określić przyczyny innych niż psychosomatyczne zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem. Absolwent będzie przygotowany do oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym.
  • Przekazujemy wiedzę na temat czynników psychologicznych, jakie mogą wystąpić przy zaburzeniach w odżywianiu (np. brak motywacji, wpływ relacji z bliskimi i najbliższym otoczeniem, zaburzenia postrzegania siebie, sfera emocjonalna). Uczymy technik oddziaływania na sferę emocjonalną i psychologiczną pacjenta – motywowanie, stawianie sobie celów, samodyscyplinowanie, akceptacja oraz techniki komunikowania się z pacjentem. Absolwent psychodietetyki posiądzie praktyczne umiejętności związane z możliwościami wykorzystania metod psychologicznych w pracy dietetyka.
  • Uczymy przygotowywania programów leczenia dietetycznego oraz programów edukacyjnych – profilaktyka żywieniowa dla różnych grup wiekowych i społecznych.
  • Przekazujemy najnowszą wiedzę z zakresu żywienia i oddziaływania czynników psychologicznych na zmianę zachowania w zakresie żywienia i przyzwyczajeń żywieniowych.


DIETETYKA PERSONALNA

Specjalność z zakresu dietetyki obejmująca nie tylko zagadnienia podstawowe, ale pozwalające studentowi na poszerzenie swoich umiejętności z zakresu motywacji i pracy z klientem. Student uczy się planowania diety i indywidualnej pracy z klientem przy użyciu nowoczesnego programu DietaPro. Program bogaty jest w przedmioty związane z psychologią i aspektami społecznymi. Dietetyk personalny to specjalista, który znakomicie odnajdzie się w pracy z klientem aktywnym fizycznie i   takim, dla którego życie biznesowe jest priorytetem dnia. To specjalista, który nie tylko może współpracować z trenerem personalnym w klubach fitness, ale także odnajdzie się w pracy z klientem o nieregularnym trybie życia. Celem kształcenia jest holistyczne przygotowanie specjalisty prowadzącego klienta począwszy od analizy zakupowej, przez ułożenie odpowiedniej diety, analizy interakcji leków z żywności i pomocy w zagadnieniach związanych z ekonomią i psychologią naszej diety.