Specjalności - zarządzanie I stopnia

  


 

Specjalności realizowane na kierunku ZARZĄDZANIE:

 

 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

 

 

 

Specjalność Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii pozwala zintegrować przedmioty z zakresu zarządzania z celowo dobranymi przedmiotami specjalnościowymi, w ramach których absolwent uzyska wiedzę z zakresu obsługi ruchu turystycznego, świadczenia i sprzedaży usług turystycznych, realizacji ujawniającego się popytu lub potrzeb na rynku, zarządzania i kierowania podmiotami turystycznymi i hotelarskimi oraz wspomagania promocji sprzedaży i innych procesów wzrostu.

 

Starannie dobrany układ przedmiotów i treści wykładowych i ćwiczeniowych pozwala rozpatrywać gospodarkę turystyczną w aspekcie ekonomicznych korzyści płynących z turystyki, roli przemysłu turystycznego w gospodarce lokalnej i regionalnej, uzasadnienia dla nowych inwestycji turystycznych oraz turystycznego zagospodarowania nowych obszarów.

 

Nasz absolwent jest przygotowany na zetknięcie się zadaniami, jakie postawi przed nim pracodawca od pierwszych dni pracy. Dzięki zajęciom prowadzonym na terenie obiektów hotelowych, już na studiach styka się z problemami, które są codziennością dla menadżera hotelu.

 

Absolwent specjalności uzyska wiedzę z zakresu zasad organizacji, planowania, kierowania i zarządzania przedsiębiorstwami branży turystycznej i hotelarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem form i metod obsługi ruchu turystycznego i uwarunkowań prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści oraz praktycy. Absolwent specjalności znajdzie pracę w szeroko rozumianym sektorze turystyki, hotelarstwa i rekreacji oraz gastronomii, zarówno jako menedżer/kierownik, jak i pracownik sektora obsługi ruchu turystycznego. Absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

 

 

Wykaz przedmiotów specjalnościowych obejmuje:

 

 

 • Organizacja turystyki w Polsce i Europie
 • Hotelarstwo w Polsce i na świecie
 • Zarządzanie obiektami hotelowymi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing w hotelarstwie i gastronomii
 • Podstawy zarządzania placówką gastronomiczną
 • Podstawy dietetyki
 • Organizacja Eventów
 • Prawo w turystyce, gastronomii i hotelarstwie
 • Ekonomika turystyki, gastronomii i hotelarstwa
 • Specyfika pracy menedżera w turystyce i hotelarstwie oraz gastronomii
 • Zarządzanie sprzedażą w turystyce i hotelarstwie
 • Planowanie i zagospodarowanie turystyczne
 • Tworzenie produktu turystycznego
 • Systemy franchisingowe i branding w turystyce
 • Zarządzanie projektami w turystyce i hotelarstwie
 • Zarządzanie projektami w gastronomii
 • Nowoczesne technologie w turystyce, gastronomii i hotelarstwie
 • Rachunkowość i systemy podatkowe w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Konwersatorium – wybrana tematyka turystyki i hotelarstwa współczesnego.
 • Seminarium dyplomowe

 

 

Dodatkowe specjalności do wyboru:

 

 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM MIĘDZYNARODOWYM