Studia podyplomowe partnerskie SKK

  Rozpocznij studia podyplomowe


Zapraszamy do kontaktu

 

Dział Rekrutacji

Telefon: 885 100 111

 

Oligofrenopedagogika


Więcej informacji
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna


Więcej informacji
Edukacja i terapia osób z autyzmem


Więcej informacji
Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli


Więcej informacji
Wczesne nauczanie języka angielskiego


Więcej informacji
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową


Więcej informacji
Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych


Więcej informacji
Nauczanie chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych


Więcej informacji
Nauczanie plastyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych


Więcej informacji
Nauczanie fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych


Więcej informacji
Nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych


Więcej informacji
Integracja sensoryczna


Więcej informacji
Edukacja dla bezpieczeństwa wraz z kursem I pomocy dla nauczycieli


Więcej informacji
Przygotowanie w zakresie Pedagogiki Specjalnej - Socjoterapia i Resocjalizacja


Więcej informacji
Opiekunka środowiskowa


Więcej informacji
Pedagogika sądowa z mediacją


Więcej informacji
Historia i WOS


Więcej informacji
Nauczanie Języka Polskiego


Więcej informacji
Nauczanie Matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych


Więcej informacji
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia


Więcej informacji
Wychowanie do życia w rodzinie dla Nauczycieli


Więcej informacji
Surdopedagogika i tyflopedagogika


Więcej informacji
Edukacja integracyjna i włączająca


Więcej informacji
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem


Więcej informacji
Pedagogika specjalna


Więcej informacji
Przygotowanie Pedagogiczno Metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego/ niemieckiego/ włoskiego/ hiszpanskiego/rosyjskiego


Więcej informacji
Przygotowanie Pedagogiczne


Więcej informacji
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami


Więcej informacji
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Więcej informacji
Etyka dla nauczycieli


Więcej informacji
Wycena nieruchomości


Więcej informacji
Praktyki zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości


Więcej informacji
Zarządzanie nieruchomościami


Więcej informacji
Audyt energetyczny


Więcej informacji
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami


Więcej informacji
Trychologia


Więcej informacji
Podologia z elementami masażu stóp


Więcej informacji
Terapeuta ds. Uzależnień


Więcej informacji
Terapia Zajęciowa


Więcej informacji
Trener I Pomocy Przedmedycznej


Więcej informacji
Organizacja i zarządzanie opieką geriatryczną i paliatywną


Więcej informacji
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej


Więcej informacji
Charakteryzacja i Wizaż


Więcej informacji
Specjalizacja Chirurgiczna dla pielegniarek


Więcej informacji
Specjalizacja w dziedzinie pielegniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielegniarek


Więcej informacji
Specjalizacja w dziedzinie pielegniarstwa geriatrycznego dla pielegniarek 


Więcej informacji
Kosmetologia pielegnacyjna i estetyczna


Więcej informacji
Diagnostyka wad postawy z elementami gimnastyki korekcyjnej


Więcej informacji
Masaż z elementami fizykoterapii


Więcej informacji
Zarządzanie Personelem


Więcej informacji
Zarządzanie wiekiem w organizacji


Więcej informacji
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


Więcej informacji