Techniki informatyczne z elementami programowania dla nauczycieli

  Techniki informatyczne z elementami programowania dla nauczycieli


Techniki informatyczne z elementami programowania dla nauczycieli

(studia podyplomowe)

 

Czas trwania studiów: 2 semestry /180 godzin/

 

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w formie sobotnio – niedzielnych zjazdów  (co 2 , 3 tygodnie)

 

Studia  adresowane są do:

-  absolwentów studiów I i II stopnia ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli szkół średnich        

Cel studiów

Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom poszerzonej, aktualnej wiedzy z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych, programowania i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Treści programowe przygotowano z uwzględnieniem potrzeb dydaktyki szkoły średniej.

Program studiów

Studia obejmują wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, programowania i bezpieczeństwa systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem  technik doskonalących i podnoszących kompetencje nauczycieli w zakresie komputerowego wspomagania w edukacji. Zdobyta wiedza i umiejętności, szczególnie w zakresie pozyskiwania informacji oraz komputerowego wspomagania prezentacji, może być wykorzystywana w całym procesie dydaktycznym, bez ograniczania się do przedmiotów ściśle związanych z informatyką.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz  nauczycieli – praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Zajęcia realizowane będą w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych i warsztatowych

Uzyskane wykształcenie pozwoli absolwentom na znaczne podniesienie kwalifikacji zawodowych  poprzez pogłębienie wiedzy oraz poszerzenie  umiejętności w zakresie  wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych w realizacji procesu dydaktycznego.    

 

Przedmioty:

Techniki prezentacji

Wstęp do systemów operacyjnych

Pozyskiwanie informacji ze źródeł elektronicznych i bazy danych

Programowanie I

Lego Mindstroms I

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Podstawy sieci komputerowych

Programowanie II

Lego Mindstroms II

Wprowadzenie do algorytmiki

 

 Dokumenty wymagane przy przyjęciu na studia podyplomowe:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia,
  • kserokopia dowodu osobistego
  • 2 zdjęcia 5 x 4.5

 

Warunki ukończenia studiów:

  • uczestnictwo  w zajęciach
  • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów obowiązujących w programie   studiów
  • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Absolwenci otrzymują

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych /Techniki informatyczne z elementami programowania dla nauczycieli/  w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie  

 

Ocena na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych 

  • średnia ocen zaliczeń i egzaminów uzyskanych w toku studiów  

 

Kontakt:

 

Dział Rekrutacji i Marketingu

ul. Kapitana Andrzeja Potebni 7, 30-537 Kraków

tel: (12) 426 26 10, 888-019-618

e-mail: rekrutacja@dietl.edu.pl