Terminy zjazdów 2016/2017 r.

  Terminy zjazdów w semestrze zimowym


Terminy zjazdów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

 

                                                  

                                                      Studia niestacjonarne

 

 
 

ZJAZDY A

Kierunek:

Kosmetologia I stopień /studia licencjackie/
- semestr: II, IV,VI
Dietetyka - semestr: II , IV, VI

ZJAZDY B

Kierunek:

Kosmetologia II stopień /studia magisterskie/

1. 25, 26 II 2017 25, 26 II 2017
2. 04, 05 III 2017 11, 12 III 2017
3. 18, 19 III 2017 25, 26 X 2017
4. 01,02 IV 2017 08, 09 IV 2017
5. 22, 23 IV 2017 22, 23 IV 2017
6. 06, 07 V 2017 29, 30 IV 2017
7. 13, 14 V 2017 13, 14 V 2017
8. 20, 21 V 2017 27, 28 V 2017
9. 10, 11 VI 2017 10, 11 VI 2017
10. 17,18 VI 2017 17,18 VI 2017