Terminy zjazdów 2018/2019 r.

  Terminy zjazdów w semestrze zimowym


Terminy zjazdów w semestrze letnimroku akademickiego 2018/2019.

 

                                                  

                                                      Studia niestacjonarne

 

 
 

ZJAZDY

Kierunek:

Kosmetologia I stopień i II stopień
Dietetyka
Studia podyplomowe

1. 06, 07 X 2018
2. 13, 14 X 2018
3. 27, 28 X 2018
4. 03,04 XI 2018
5. 24, 25 XI 2018
6. 01, 02 XII 2018
7. 15, 16 XII 2018
8. 12, 13 I 2019
9. 19, 20 I 2019
10. 02 ,03 II 2019