Władze uczelni

  Władze naszej uczelni


REKTOR
dr hab. med., prof. MWS., Marek STĘPNIEWSKI

PROREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH
Alina CHEŁMIŃSKA

 

PROREKTOR DS. STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Teresa ŁUCZAK

 

PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 Jan ŁUCZAK

 
KANCLERZ
Anna GIBOWSKA - SIKORA