Wybrane przedmioty

  


Kierunek: Zarządzanie

 

Wybrane przedmioty:

 

Przedmioty podstawowe:

Psychologia

Etyka biznesu

Prawo europejskie

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy marketingu

Badania i analiza rynku

Wprowadzenie do zarządzania marketingowego

Prawne aspekty działalności gospodarczej

Technologia informacyjna

 

Przedmioty kierunkowe:

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie projektami

Zarządzanie jakością Zarządzanie personelem

Public relations

Promocja sprzedaży

Projektowanie sieci placówek i merchandising

 

Przedmioty obieralne:


Zarządzanie Marką na wybranych rynkach

Wdrożenie marki w organizacji

Internet w zarządzaniu

Projektowanie marki

Analiza pozycji rynkowej marki

Zarządzanie marka na rynku międzynarodowym