Wybrane przedmioty - dietetyka

  


Kierunek: DIETETYKA – studia I stopnia

Specjalność- dietetyka personalna

 

Wybrane przedmioty:

 

Przedmioty podstawowe:

Anatomia człowieka

Fizjologia człowieka

Psychologia

Biochemia ogólna i żywności

Chemia żywności

Mikrobiologia ogólna i żywności

Parazytologia

Genetyka

Kwalifikowana pierwsza pomoc

 

Przedmioty kierunkowe:

Żywienie człowieka

Dietetyka pediatryczna

Kliniczny zarys chorób

Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa

Edukacja żywieniowa

Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia

Analiza i ocena jakości żywności

Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności

Ogólna technologia żywności i projektowanie produktów spożywczych

Podstawy dietetyki ogólnej

Technologia żywności i potraw

Towaroznawstwo

 

Przedmioty specjalnościowe:

Etyka zawodowa

Psychologia zdrowia/ Socjologia

Dietetyka w gerontologii

Podstawy przedsiębiorczości

Organizacja i zarządzanie

Promocja zdrowia

Choroby zakaźne z elementami żywienia

Problemy zdrowotne populacji polskiej

Alergeny żywności

Podstawy położnictwa z elementami żywienia kobiet ciężarnych

Diety alternatywne

Fizjologia wysiłku i żywienie w sporcie

Kulturowe uwarunkowania żywieniowe

Systemy kontroli jakości żywności

Dietoterapia wybranych jednostek chorobowych

Nutrigenomika

Immunologia a dieta

Dietoprofilaktyka we współczesnym świecie

Zaawansowana ocena komponentów żywności

Seminarium dyplomowe

 

 

Kierunek: DIETETYKA – studia I stopnia

Specjalność- psychodietetyka

 

Wybrane przedmioty:

 

Przedmioty podstawowe:

Anatomia człowieka

Fizjologia człowieka

Psychologia

Biochemia ogólna i żywności

Chemia żywności

Mikrobiologia ogólna i żywności

Parazytologia

Genetyka

Kwalifikowana pierwsza pomoc

 

Przedmioty kierunkowe:

Żywienie człowieka

Dietetyka pediatryczna

Kliniczny zarys chorób

Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa

Edukacja żywieniowa

Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia

Analiza i ocena jakości żywności

Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności

Ogólna technologia żywności i projektowanie produktów spożywczych

Podstawy dietetyki ogólnej

Technologia żywności i potraw

Towaroznawstwo

 

Przedmioty specjalnościowe:

Etyka zawodowa

Psychologia zdrowia/ Socjologia

Dietetyka wieku dojrzałego

Podstawy przedsiębiorczości

Organizacja i zarządzanie

Promocja zdrowia

Psychologiczne i medyczne aspekty zachowań żywieniowych

Terapia osób z zaburzeniami odżywiania

Profilaktyka i prewencja zaburzeń odżywiania

Żywienie niekonwencjonalne

Zdrowie psychiczne a odżywianie

Etnodietetyka

Systemy kontroli jakości żywności

Diet Coaching

Nutrigenomika

Wspomaganie dietetyczne

Poradnictwo dietetyczne

Innowacyjna ocena składników żywności

Seminarium dyplomowe

 

 

Kierunek: DIETETYKA – studia I stopnia

Specjalność- sztuka kulinarna

 

Wybrane przedmioty:

 

Przedmioty podstawowe:

Anatomia człowieka

Fizjologia człowieka

Psychologia

Biochemia ogólna i żywności

Chemia żywności

Mikrobiologia ogólna i żywności

Parazytologia

Genetyka

Kwalifikowana pierwsza pomoc

 

Przedmioty kierunkowe:

Żywienie człowieka

Dietetyka pediatryczna

Kliniczny zarys chorób

Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa

Edukacja żywieniowa

Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia

Analiza i ocena jakości żywności

Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności

Ogólna technologia żywności i projektowanie produktów spożywczych

Podstawy dietetyki ogólnej

Technologia żywności i potraw

Towaroznawstwo

 

Przedmioty specjalnościowe:

Wiedza o alkoholach

Kuchnie różnych regionów Polski

Kuchnia molekularna

Savoir vivre - protokół dyplomatyczny

Kuchnia dalekiego wschodu

Kulturowe uwarunkowania żywieniowe

Stylizacja potraw

 

 

Rekrutacja online