Wybrane przedmioty - studia magisterskie

  


Kierunek: Kosmetologia – studia II stopnia

Specjalność- kosmetologia medyczna z elementami podologii

 

Wybrane przedmioty:

 

Przedmioty podstawowe:

Alergologia

Endokrynologia

Onkologia skóry

Toksykologia kosmetyku

Biochemiczne aspekty chorób metabolicznych

Biologia skóry

Podstawy Mikologii i Parazytologii

Fizjologia i Patofizjologia skóry

Ekonomia

Prawo

Neurobiologiczne Podstawy Zachowania i Chorób Psychicznych

Filozofia zdrowego stylu życia i rewitalizacji

 

Przedmioty kierunkowe:

Kosmetologia Lecznicza

Chirurgia plastyczna, pourazowa i estetyczna

Kosmetologia Lecznicza

Rehabilitacja

Sensoryka i środki zapachowe

Surowce kosmetyczne

Przemysłowa produkcja Kosmetyków

Podstawy Biotechnologii Kosmetycznej

Receptury Preparatów Kosmetycznych

Badania i rozwój innowacyjnych substancji biologicznie aktywnych

Specjalistyczny język angielski w kosmetologii

Anglojęzyczna nomenklatura surowców kosmetycznych

Biostatystyka

 

Przedmioty specjalnościowe:

Anatomia kończyny dolnej

Biomechanika

Podstawy flebologii

Diabetologia

Podologia

Podologia kosmetyczna

Podstawy chirurgii kończyn dolnych

Podologia - zaawansowane techniki pracy

Taping kinezjologiczny

 

 

Kierunek: Kosmetologia – studia II stopnia

Specjalność- zarządzanie w usługach kosmetycznych

 

Wybrane przedmioty:

 

Przedmioty podstawowe:

Alergologia

Endokrynologia

Onkologia skóry

Toksykologia kosmetyku

Biochemiczne aspekty chorób metabolicznych

Biologia skóry

Podstawy Mikologii i Parazytologii

Fizjologia i Patofizjologia skóry

Ekonomia

Prawo

Neurobiologiczne Podstawy Zachowania i Chorób Psychicznych

Filozofia zdrowego stylu życia i rewitalizacji

 

Przedmioty kierunkowe:

Kosmetologia Lecznicza

Chirurgia plastyczna, pourazowa i estetyczna

Kosmetologia Lecznicza

Rehabilitacja

Sensoryka i środki zapachowe

Surowce kosmetyczne

Przemysłowa produkcja Kosmetyków

Podstawy Biotechnologii Kosmetycznej

Receptury Preparatów Kosmetycznych

Badania i rozwój innowacyjnych substancji biologicznie aktywnych

Specjalistyczny język angielski w kosmetologii

Anglojęzyczna nomenklatura surowców kosmetycznych

Biostatystyka

 

Przedmioty specjalnościowe:

Badanie marketingowe

Ekonomia menedżerska

Zarządzanie finansami

Strategia i marketing przedsiębiorstwa

Marketing sensoryczny

Elementy infrastruktury informatycznej

Zarządzanie w placówce kosmetycznej

Zarządzanie czasem

Techniki sprzedażowe