kierunek

dietetyka

czego możesz

się spodziewać?

W dzisiejszych czasach rola nowoczesnych rozwiązań medycznych i biochemicznych mających na celu utrzymanie zdrowego wyglądu jest coraz bardziej istotna. Aby sprostać wymaganiom wynikającym z tego zjawiska pojawiła się konieczność kształcenia na poziomie studiów wyższych wykwalifikowanych specjalistów w zakresie dietetyki.

 

Studia licencjackie na kierunku Dietetyka (6 semestrów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) są odpowiedzią Uczelni na zapotrzebowanie rynku na stale zwiększające się zainteresowanie potencjalnych studentów Dietetyką.

Zwracając szczególną uwagę na możliwości naszych absolwentów na rynku pracy, stworzyliśmy wszechstronny program nauczania, kładący bardzo mocny nacisk na dużą ilość zajęć praktycznych oraz na kadrę wykładowców, którzy są praktykami i przekazują studentom wiedzę, którą osobiście wykorzystują w pracy, dzieląc się potem wszelkimi doświadczeniami.

DODATKOWE INFORMACJE​

DLA STUDENTA​
Program kształcenia

Przekazujemy wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz organizacji żywienia w ujęciu indywidualnym i zbiorowym. Uczymy zasad przygotowywania potraw dietetycznych, różnicowania diet i ich właściwego doboru oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych, w tym m.in:

– planowania racjonalnego żywienia dla osób zdrowych oraz dla różnych grup pacjentów,

– planowania, określania zasad doboru produktów spożywczych i weryfikowania jadłospisów indywidualnych oraz różnych grup ludności,

– planowania i przygotowywania diet oraz potraw wchodzących w ich skład,

– korzystania z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komunikowaniu się z pacjentami,

– profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych,

– oceny i kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania,

– oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,

– oceny i analizy zależności pomiędzy psychologią i odżywianiem się, wpływu czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem,

– określania roli składników pokarmowych w organizmie człowieka, wpływu składników nieodżywczych oraz szkodliwych na organizm, stosowania norm zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze.

Wprowadzając do programu przedmioty z zakresu organizacji i zarządzania, prawa i ekonomii, przygotowujemy przyszłych absolwentów również do otworzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dietetycznych (gabinety, zakłady gastronomiczne).

Specjalności

PSYCHODIETETYKA

Większość problemów związanych z zaburzeniami w odżywianiu człowieka i wynikających stąd chorób dietozależnych (m.in. otyłość, anoreksja, bulimia, cukrzyca, miażdżyca, niedokrwienne choroby serca) to efekt zależności nie tylko genetycznych, ale również silnych związków między psychologią, socjologią i dietetyką. Wiedza zdobyta podczas studiów na specjalizacji psychodietetyka pozwala wykształcić specjalistów, którzy w profesjonalny sposób są w stanie określić przyczyny i mechanizmy pojawiających się u pacjentów schorzeń związanych ze złymi nawykami żywieniowymi, opracować odpowiednie programy wspomagające pacjenta w ich zmianie oraz redukcji zbędnych kilogramów poprzez odpowiednią motywację i wsparcie.

Rynek pracy dla specjalistów w zakresie psychodietetyki stwarza ogromne możliwości znalezienia ciekawego zatrudnienia. Psychodietetycy to specjaliści poszukiwani przez specjalistyczne gabinety i przychodnie, kluby fitness i siłownie, ośrodki wypoczynkowe i SPA, gabinety lekarskie w szkołach, które coraz częściej borykają się z problemami nadwagi wśród dzieci i młodzieży, instytucje zajmujące się działalnością edukacyjną propagującą zdrowy styl życia i odżywiania, ośrodki terapeutyczne dla ludzi otyłych. To również ogromne możliwości otworzenia własnej działalności.

Czego uczymy na psychodietetyce:

 • Umiejętnego prowadzenia wywiadu z pacjentem, pozwalającego w precyzyjny sposób określić przyczyny innych niż psychosomatyczne zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem. Absolwent będzie przygotowany do oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym.
 • Przekazujemy wiedzę na temat czynników psychologicznych, jakie mogą wystąpić przy zaburzeniach w odżywianiu (np. brak motywacji, wpływ relacji z bliskimi i najbliższym otoczeniem, zaburzenia postrzegania siebie, sfera emocjonalna). Uczymy technik oddziaływania na sferę emocjonalną i psychologiczną pacjenta – motywowanie, stawianie sobie celów, samodyscyplinowanie, akceptacja oraz techniki komunikowania się z pacjentem. Absolwent psychodietetyki posiądzie praktyczne umiejętności związane z możliwościami wykorzystania metod psychologicznych w pracy dietetyka.
 • Uczymy przygotowywania programów leczenia dietetycznego oraz programów edukacyjnych – profilaktyka żywieniowa dla różnych grup wiekowych i społecznych.
 • Przekazujemy najnowszą wiedzę z zakresu żywienia i oddziaływania czynników psychologicznych na zmianę zachowania w zakresie żywienia i przyzwyczajeń żywieniowych.

DIETETYKA PERSONALNA Specjalność z zakresu dietetyki obejmująca nie tylko zagadnienia podstawowe, ale pozwalające studentowi na poszerzenie swoich umiejętności z zakresu motywacji i pracy z klientem. Student uczy się planowania diety i indywidualnej pracy z klientem przy użyciu nowoczesnego programu DietaPro. Program bogaty jest w przedmioty związane z psychologią i aspektami społecznymi. Dietetyk personalny to specjalista, który znakomicie odnajdzie się w pracy z klientem aktywnym fizycznie i takim, dla którego życie biznesowe jest priorytetem dnia. To specjalista, który nie tylko może współpracować z trenerem personalnym w klubach fitness, ale także odnajdzie się w pracy z klientem o nieregularnym trybie życia. Celem kształcenia jest holistyczne przygotowanie specjalisty prowadzącego klienta począwszy od analizy zakupowej, przez ułożenie odpowiedniej diety, analizy interakcji leków z żywności i pomocy w zagadnieniach związanych z ekonomią i psychologią naszej diety.

Profil absolwenta

Absolwenci dietetyki to specjaliści z zakresu dietetyki, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Potrafią pomóc osobom cierpiącym z powodu skutków nieprawidłowego odżywiania, a także tym, których dieta z różnych przyczyn zdrowotnych wymaga ścisłej kontroli i stałej optymalizacji. Absolwenci posiadają umiejętność przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia otyłości oraz niedożywienia.

Zdobyta podczas studiów wiedza i praktyka pozwala im znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego – restauracjach, stołówkach pracowniczych, przedszkolach, stołówkach szkolnych,
 • gabinetach dietetycznych oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności,
 • zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych,
  stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych, klubach fitness i siłowniach,
 • salonach kosmetycznych, SPA,
 • placówkach turystycznych,
 • w szkolnictwie po ukończeniu kursu pedagogicznego,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.
Wybrane przedmioty

Major: DIETETICS – 1st degree studies

SPECIALTY – PERSONAL DIETETICS

BASIC COURSES:

Przedmioty kierunkowe:

Przedmioty specjalnościowe:

Major: DIETETICS – 1st degree studies

SPECIALTY – PSYCHODIETETICS

BASIC COURSES:

Przedmioty kierunkowe:

Przedmioty specjalnościowe:

Major: DIETETICS – 1st degree studies

SPECIALTY – CULINARY ART

BASIC COURSES:

Przedmioty kierunkowe:

Przedmioty specjalnościowe: