studia

podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych w Uczelni Dietla przygotowana jest z myślą o osobach, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz tych, które chcą zdobyć nowy, atrakcyjny zawód. Uczelnia dba o to, aby – oprócz sporej dawki teorii – programy zawierały dużo zajęć praktycznych, warsztatów i ćwiczeń. Pozwala to na nabycie przez słuchaczy konkretnych umiejętności, które mogą oni wykorzystać w codziennej pracy. Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni Dietla oraz uczelni partnerskich oraz praktycy, którzy w codziennej pracy zajmują się zagadnieniami stanowiącymi przedmiot studiów. Taka kadra gwarantuje uruchomienie profesjonalnych, opartych na najnowszej wiedzy studiów podyplomowych, które są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej. Nie tylko słuchacze są oceniani, oni sami oceniają wykładowców, wypełniając ankiety ewaluacyjne. Taki system gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu i stałego zaangażowania ze strony prowadzących. Uczelnia stale poszerza swoją ofertę studiów podyplomowych. Forma zajęć oprócz standardowych wykładów obejmuje znaczną porcję warsztatów i ćwiczeń praktycznych.