uczelnia

Uczelnia Józefa Dietla istnieje na rynku usług edukacyjnych już ponad 15 lat.
Jest nowoczesną uczelnią niepubliczną oferującą kształcenie na poziomie studiów wyższych I stopnia – licencjackich, II stopnia – magisterskich oraz studiów podyplomowych.
To uczelnia, która jako pierwsza w Krakowie (pośród uczelni niepublicznych) rozpoczęła kształcenie na kierunkach: dietetyka- studia pierwszego stopnia oraz kosmetologia –studia pierwszego stopnia (licencjackie), a także studia drugiego stopnia (magisterskie).
Doskonała kadra naukowo – dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowani praktycy są gwarancją dobrego przygotowania absolwentów wkraczających na rynek pracy w zmieniającej się rzeczywistości.

Co oferujemy