psychodietetyka

z elementami neurobiologii

zarejestruj się już teraz!

Studia zaadresowane są do:

Osób szczególnie zainteresowanych aspektami psychodietetyki we współpracy z pacjentem, a w szczególności do: dietetyków, technologów żywności, psychologów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów

Główny cel studiów:

Psychodietetyka jako dziedzina nauki łączy wiedzę z zakresu dietetyki, psychologii i zasad zdrowego stylu życia. Skupia się na wsparciu osób z zaburzeniami odżywiania o podłożu psychologicznym oraz cierpiących na choroby związane z nieprawidłowym odżywaniem, jak cukrzyca, otyłość, bulimia. Psychodietetyk stosując holistyczne podejście do pacjenta jest w stanie wskazać przyczynę problemu u pacjenta oraz zaproponować zmianę mającą na celu poprawę stanu zdrowia psychicznego, jak i fizycznego.

Program studiów

Program studiów składa się z przedmiotów omawiających wybrane zagadnienia fizjologii żywienia, psychologii oraz neurobiologii. Studenci poznają mechanizmy związane z powstawaniem chorób i ich wpływem na funkcjonowanie umysłu oraz strategie radzenia sobie z problemami występujących podczas zaburzeń odżywiania u pacjentów.

przedmioty

studiów:

Dlaczego warto?

MIEJSCE I CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w formie sobotnio – niedzielnych zjazdów (co 2 , 3 tygodnie), trwają 2 semestry, 240 godzin

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w siedzibie uczelni Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie

absolwenci

otrzymują:

Uzyskane wykształcenie pozwoli absolwentom na znaczne podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych.

Warunki ukończenia:

Rekrutacja

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza na stronie pojawi się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w systemie.

7 dni po rejestracji słuchacz otrzyma informację o przyjęciu na studia i dalszych etapach rekrutacji. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłata za rok studiów

rok akademicki 2020-2021

*Siedem dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.