psychodietetyka

z elementami neurobiologii

Czas trwania studiów

2 semestry / 240 godzin

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w formie sobotnio – niedzielnych zjazdów (co 2 , 3 tygodnie)

Studia zaadresowane są do:

Osób szczególnie zainteresowanych aspektami psychodietetyki we współpracy z pacjentem, a w szczególności do: dietetyków, technologów żywności, psychologów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów

Główny cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie najnowocześniejszej wiedzy na temat psychologicznych i neurobiologicznych uwarunkowań zaburzeń występujących w odżywianiu człowieka. Słuchacze poznają również teoretyczne i praktyczne aspekty wspomagania psychologicznego pacjentów pragnących zmienić swoje nawyki żywieniowe

Studia podyplomowe

W programie studiów „Psychodietetyka z elementami neurobiologii” znajdą się zagadnienia obejmujące m.in.: dietetykę i edukację żywieniową, psychologiczne uwarunkowania oceny zaburzeń odżywiania oraz nieprawidłowych nawyków żywieniowych, neurobiologiczne aspekty zachowań pokarmowych człowieka, praktyczne aspekty terapii zaburzeń odżywiania, elementy Diet coachingu, a także wpływu substancji psychoaktywnych na psychikę człowieka. W programie znajdą się także elementy znaczenia i praktycznego zastosowania aktywności fizycznej jako czynnika wspomagającego pacjenta.

przedmioty

studiów:
 • Wybrane aspekty nauki o żywieniu człowieka
 • Wybrane zagadnienia fizjologii żywienia człowieka
 • Psychologia
 • Psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania
 • Zasady Diet coachingu
 • Psychologia kliniczna
 • Psychoaktywne substancje we współczesnym świecie
 • Diety alternatywne
 • Diet coaching
 • Praktyczne aspekty terapii zaburzeń odżywiania
 • Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii żywieniowej

warunki

ukończenia:
 • udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

absolwenci

otrzymują:
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Psychodietetyka z elementami neurobiologii
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz kosmetologów i lekarzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w formie interdyscyplinarnych wykładów, zajęć praktycznych oraz szkoleń specjalistycznych.Uzyskane wykształcenie pozwoli absolwentom na znaczne podniesienie kwalifikacji zawodowych, pogłębienie wiedzy kosmetologicznej i medycznej oraz zdobycie wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi urządzeń wykorzystujących nowoczesne technologie w kosmetologii estetycznej. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia współpracy z lekarzem medycyny estetycznej, dermatologiem i fizjoterapeutą.

opinie naszych

studentów

bądź na bieżąco!

zapisz się do newslettera