wymagane

dokumenty

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

ROZPOCZNIJ STUDIA W MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE IM. J. DIETLA W KRAKOWIE.​

Wymagane dokumenty STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE):

 • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku „nowej matury” (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu (Uczelnia nie wydaje skierowań),
 • 4 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz zdjęcie w wersji elektronicznej (płyta CD)

Wymagane dokumenty STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE):

 • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku „nowej matury” (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu (Uczelnia nie wydaje skierowań),
 • 4 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz zdjęcie w wersji elektronicznej (płyta CD),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (co najmniej licencjat) wraz z suplementem

Wymagane dokumenty STUDIA PODYPLOMOWE:

 • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu (Uczelnia nie wydaje skierowań)

opinie naszych

studentów

bądź na bieżąco!

zapisz się do newslettera