Kadra

dr Wacław Pawliszyn

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej (obecnie Collegium Medicum UJ) ukończone 1969 roku, tytuł doktora nauk medycznych w
1973 roku.

Przez większość życia zawodowego praca w Szpitalu Uniwersyteckim w
Krakowie. W latach 1983-84 i 1989-90 lekarz kontraktowy Polservice w Iraku.

Z Małopolską Szkołą Wyższą związany od jej założenia.

Autor i współautor 65 publikacji naukowych.

Działalność społeczna na rzecz honorowego krwiodawstwa, Złota Odznaka Honorowa PCK, medal Zasłużony dla Obronności Kraju.

Zainteresowania: turystyka, ze szczególnym uwzlędnieniem Azji.

dr Anna Stolecka-Warzecha

Doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katedry Podstawowych Nauk Biomedycznych.

Absolwentka kierunków studiów: żywienie i suplementacja osób aktywnych fizycznie, fizjoterapia oraz kursów z zakresy dietetyki klinicznej i sportowej. Instruktor rekreacji ruchowej w specjalnościach: snowboard, windsurfing, kitesurfing, aerobik oraz odnowa biologiczna.

Autorka studiów podyplomowych Trener zdrowego stylu zycia, książek i publikacji z zakresu żywienia w zdrowiu i w chorobie w polskich i zagranicznych czasopismach punktowanych, redaktor naczelna naukowego kwartalnika dietetycznego Food Science oraz członek rady naukowej w American Journal of Biomedical Science&Research.

Czynny wykładowca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Ekspert branżowy w obszarze nauk o zdrowiu w tym żywienia i żywności w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Swoje doświadczenie dietetyczne w pracy z pacjentami zdobyła odbywając staże dydaktyczno-naukowe w polskich i zagranicznych ośrodkach badawczych. Czynny dietetyk sportowy i kliniczny.

dr Patryk Włodarczyk

Od 2008 roku magister chemii. W 2012 roku obronił doktorat z fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Od 2011 roku pracuje w zespole badawczym Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Obecnie jest kierownikiem projektu finansowanego przez NCN pt: Synteza nanomateriałów o wysokim współczynniku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal radiowych i mikrofal z wykorzystaniem amorficznych materiałów dielektrycznych i magnetycznych.

Autor i współautor 80 publikacji naukowych z tzw. listy filadelfijskiej. Specjalizuje się w chemii kwantowej i fizyce eksperymentalnej.

Pozanaukowe zainteresowania obejmują m.in. akwarystykę oraz crossfit.

dr Sandra Kryska

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Pracownik naukowo-dydaktyczny z niemal 10-letnim stażem oraz Koordynator ds. akredytacji współpracujący z placówkami ochrony zdrowia w zakresie poprawy i utrzymania jakości.

Zainteresowana naukowe: zarządzanie w ochronie zdrowia, szczególnie jakość w ochronie zdrowia oraz prawo w ochronie zdrowia.

MGR PIOTR POBŁOCKI

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, pasjonat dietetyki sportowej, pracownik naukowy Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, której jest absolwentem.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami z każdej płaszczyzny dietetyki – począwszy od pacjentów klinicznych i psychodietetyki poprzez żywienie dzieci, kobiet ciężarnych, kobiet karmiących, sportowców, skończywszy na zwykłym poradnictwie żywieniowym wzbogaca doświadczenie zawodowe niezbędne do stałego doskonalenia umiejętności w pracy z pacjentami.

 

Dr Joanna Gawlikowska

Lekarka i pasjonatka zdrowego stylu życia, zajmuję się medycyną przeciwstarzeniową, estetyczną i dietetyką.

Absolwentka Międzynarodowej Szkoły Medycyny Przeciwstarzeniowej prowadzonej przez światowej sławy doktora Tierrego Hertoghe’a, gdzie ukończyła szkolenie organizowane przez World Society of Anti-Aging Medicine (WOSAAM) i Polskie Towarzystwo Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej. 

Studia lekarskie ukończyła w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging zdobyła w trakcie studiów podyplomowych „Medycyna Estetyczna dla Lekarzy” w GWSH w Katowicach. W pracy dyplomowej przedstawiła wpływ diety na stan i starzenie się skóry oraz sposoby spowolnienia procesów starzeniowych.

Licencjonowany konsultant programu nadwrażliwości pokarmowych LEAP (Lifestyle Eating And Perfomance) i testu MRT, a także badań genetycznych iGenesis.

Prowadzi gabinet medycyny przeciwstarzeniowej i estetycznej oraz dietetyki Estamedic w Krakowie oraz serwis SpowolnijCzas.pl, za pomocą którego promuje zdrowe odżywianie, pielęgnację i troskę o własne ciało oraz aktywny styl życia.

MGR WOJCIECH WIECZOREK​

Anglista, doktorant Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie.

Pasjonat muzyki filmowej oraz multiinstrumentalista.