Zasady organizacji zajęć praktycznych na uczelni


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. zajęcia praktyczne mogą się odbywać zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

Przypominamy zasady bezpieczeństwa obowiązujące studentów podczas pobytu na uczelni:

1. Na zajęcia mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos.

3. Na zajęciach oraz na na terenie całego obiektu obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

4. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni umyć dokładnie ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je lub założyć rękawiczki.

5. Zaleca się, aby studenci korzystali z własnych, o ile to możliwe, przyborów/ przedmiotów (ręczniki etc.) niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Przedmioty dostępne dla wszystkich będą dezynfekowane.

6. W przypadku zajęć wymagających interakcji z inną osobą czynności należy wykonywać ze szczególną starannością i dbałością o unikanie bezpośredniego kontaktu „twarzą w twarz”.

Na terenie całej Uczelni do dyspozycji studentów oraz pracowników znajdują się płyny do dezynfekcji rąk.